Direct contact met regionaal hersenletselteam

Als je problemen ondervindt of vragen hebt die te maken hebben met hersenletsel kun je ook contact opnemen met de coördinator van het hersenletselteam in je regio. Dit geldt ook voor partners, familieleden en hulpverleners.

In Nederland zijn 17 regionale coördinatiepunten / hersenletselteams voor advies en informatie over niet-aangeboren hersenletsel.

De teams hebben als taak advies en informatie te geven aan:

  • Mensen met hersenletsel
  • Familieleden of andere betrokkenen
  • Behandelaars, begeleiders of andere hulpverleners

Hiieronder de contactgegevens van de coördinator per regio.

Advies- en informatiepunt NAH Amsterdam e.o.

Hersenletselteam Flevoland

Hersenletselteam Friesland

Hersenletselteam Gelderland

Hersenletselteam Gooi en Vechtstreek

Advies- en Informatieteam Hersenletsel regio Noord

Coördiniepunt NAH Kennemerland

Hersenletselteam Limburg/Advies- en informatiepunt NAH Limburg

Zorgnetwerk Midden-Brabant

  • Mevrouw A. de Graaff
  • Hasseltveste, dr Deelenlaan 9, 5042 AD Tilburg
  • 013 - 465 73 55

Hersenletselteam West-Brabant

Informatie-&Adviespunt Hersenletsel Zuidoost Brabant

Hersenletselteam Overijssel

Hersenletselteam Utrecht

Hersenletselteam Zeeland

Coördinatiepunt Zuid-Holland