Logo 2Tango Organisatie

2Tango Organisatie - to upgrade us together

Mensen met autisme, en jonge kinderen en jongvolwassenen wellicht nog het meeste, hebben in sommige situaties moeite om boodschappen over te brengen via het direct gesproken woord. Dit kan onhandig zijn voor iemand op het Spectrum, die hun boodschap niet altijd even goed kunnen bepraten, waardoor veel onuitgesproken blijft. Maar het is ook onhandig voor de personen om hen heen, die hierdoor moeilijk kunnen begrijpen wat er aan de hand is. Als er een betere oplossing als communicatiekanaal mogelijk is, met bijvoorbeeld de ouders, of een buddy, ondersteunt dat het contact en biedt een nieuw kanaal voor samenwerking, samenschap en begrip. Net als er voor doven gebarentaal ontwikkeld is, is er met de huidige technologie, de mogelijkheid om via de smartphone, een vergelijkbare voorziening aangepast op het Spectrum te maken; Social Signing, of in het Nederlands: een digitale gebarentaal voor autisme.

De manieren hoe we dit bewerkstelligen is:

Signs.Language: "Signs" is de naam van deze nieuwe social survival sign language, aangepast en ontwikkeld door autisten, voor communicatie tussen autisten en hun ouders/beste vriend/zorgbegeleider.

Signs.Messenger: Dit is de digitale boodschap verstuurder en interpretatiekanaal van de Signs-taal. Berichten worden verstuurd en ontvangen als Signs gebaren, inclusief de textuele boodschap.

Signs.App: Dit is het zelfmanagement systeem dat beperkingen reduceert en zelfredzaamheid en heldere effectieve communicatie mogelijk maakt. Door gamification wordt interactie aangejaagd.

Signs.Coachingapp: Dit is een aanvullende functionaliteit bij de Signs.App. De gesprekken tussen coaches & gebruikers worden beoordeeld achteraf en wensen voor toekomstige gesprekken kunnen vooraf aangegeven worden.

Signs.Tracking: op basis van de datastromen vanuit Signs-gerelateerde producten, kan rapportage en profiel worden vastgesteld van ervaren en toekomstige behoeften (& inzicht voor zorgbegeleiders), leerwensen (& planning voor skillset verbetering), en sociale of verbale reintegratie.

Signs.Shakes: De Signs taal is gebaseerd op gebaren met de hand. Met Shakes (deze innovatie is nog niet in ontwikkeling genomen, omdat het vooruitbouwt op andere innovaties) kan gecommuniceerd worden op basis van arm&polsbewegingen. Deze bewegingen worden via de smartwatch app Signs.Shakes vertaald tot een textuele boodschap.

Signs.VirtueleAssistent: De virtuele assistent kan voorspellen wat de autist wilt zeggen, voordat het ongezegde gezegd moest worden, helpt bij sociale scenarios, en coached de gebruiker naar probleemoplossing. Het is gebaseerd op de artificiele intelligentie genaamd 'Mini' die we speciaal voor 2Tango bouwen en aansluit op de Signs taal.

Deze projecten worden gerealiseerd onder ATHENS. Stichting Neurodiversiteit is een founding partner van de 'assistive tech hub enhancing a neurodiverse society'. De research projecten staan open voor bijdragers en meebouwers. 

Dus: Meedoen? 

Wil je bijdragen aan het succes van 2Tango, en haar wens om een neurodiverse toekomst mogelijk te maken en tools te ontwikkelen waarmee gelijkwaardigheid, sociale verbinding en zelfredzaamheid voor autisten in de huidige maatschappij gerealiseerd worden, bied jezelf aan.

We zijn bezig met werkplekken aan het realiseren voor neurodivergente mensen, die kunnen bijdragen aan de projecten van het ATHENS Initiative, of die een andere rol kunnen hebben, dat bijdraagt in de stappen van onze droom: 'een neurodiverse toekomst, waar ruimte is voor iedereen ongeacht zijn breintype'.

Over 2Tango:

2Tango is een impact onderneming, en is officieel een BV. Wij zijn erop gericht om contact te stroomlijnen, zodat het leuker is voor beide kanten tijdens dat contact. We zijn al in Januari 2016 begonnen met prototypen en events voor matching, friending&dating, en hebben dat stukje voor stukje uitgebreid en geanalyseerd wat ultiem werkt als systeem dat leidt tot verbinding en aandacht voor elkaar. We hebben ruim 20 verschillende typen events gerealiseerd, een aantal papieren en digitale prototypen gerealiseerd, met groepen testers, en werken door aan de meest succesvolle elementen daarvan. Tijdens onze onderzoeksperiodes zijn we ons steeds meer gaan richten op datgene wat daadwerkelijk werkt, voor de doelgroepen en typen waarvan de reguliere systemen nu het minste werkt. Geleidelijk aan hebben we een passie ontwikkeld voor individuen die boodschappen en afspraken beter op elkaars voorkeuren willen laten afstemmen.  2Tango is een founding partner van het ATHENS Initiative. Een deel van de winsten van 2Tango worden als gift overgedragen aan stichting Neurodiversiteit. 

Dit is je uitnodiging

Bijdrage aan participatie

Wij creeren werk voor Neurodivergenten mensen (vooral autisten) Wij tonen hoe je als autist je staande kan houden en van meerwaarde kan zijn Wij ontwikkelen de tools die voor gelijkwaardigheid zorgen Wij zoeken naar de beste oplossingen, en testen deze zelf uit Wij creeren de alternatieven die beter werken dan de maatschappelijk vereiste standaard

Specialisme

Wij zijn gespecialiseerder dan de meeste in ICT (denk hierbij specifiek aan machine learning, biotracking, niet-verbale communicatie), die ondersteunend is om communicatie mogelijk te maken waar spraak een barriere is. Tevens zijn de meeste van ons ook Neurodivergent (veel ASS, maar ook andere neurodiverse variaties), wij weten waar we het over hebben. En weten dat eerlijk gezegd beter, dan de meeste neurotypische ' experts' die praten vanuit hun eigen brein.

Publicaties

18 verbindende evenementen (sommige in samenwerking met stichting Neurodiversiteit). 

Onze belangrijkste projecten zijn ism ATHENS Initiative. 2Tango heeft de technologie ontwikkelt, stg Neurodiversiteit doet verder onderzoek hiernaar, de beste resultaten worden in een app gemaakt door ATHENS. 

We zijn nu bezig met Neurodivergent Daten. En zullen daar dit jaar ons prototype voor lanceren.