A5 training Beter Werken met Autisme'- Radboudumc

Ben jij een werknemer met autisme? Ondervind je problemen op je werk? (MBO+ tot WO werk- en denkniveau)

Werk aan communicatie, organisatie, overprikkeling, vastlopen en weerbaarheid tijdens de A5 training 'Beter Werken met Autisme'.

Verbeter je inzetbaarheid, samenwerking, werkplezier, inzicht, begrip en vaardigheden door de A5 training 'Beter Werken met Autisme.

Geïnteresseerd? Kijk op onze website https://www.radboudumc.nl/afdelingen/psychiatrie/beter-werken-met-autisme

Neem vrijblijvend contact op met Gemmy Peters of Mieke de Kock via 06-15203297, via beterwerkenmetautisme@radboudumc.nl of via het contactformulier op de website.

Een initiatief van het Radboudumc.

Bijdrage aan participatie

Door middel van deze training krijgen werknemers meer inzicht in de invloed van hun Autisme op het functioneren tijdens het werk, maar er wordt ook concreet gekeken wat er gedaan kan worden om beter te gaan functioneren. De training wordt gevolgd samen met een collega. Gezamenlijk wordt onderzocht hoe de opgedane inzichten in de praktijk kunnen worden uitgevoerd. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van enerzijds de werknemer met Autisme en zijn collega's, anderzijds de werkgever. . Na het volgen van de training weet de werknemer waar zijn kwaliteiten en valkuilen liggen. De werknemer is beter in staat om de regie te nemen in zijn werk en de duurzame inzetbaarheid wordt vergroot.

Specialisme

De betrokken trainers zijn allemaal al een aantal jaren werkzaam op de poli psychiatrie team Ontwikkelingsstoornissen van het Radboudumc in Nijmegen. Zij zijn allen betrokken bij de diverse behandelingen voor mensen met de diagnose Autisme. Het gaat dan zowel om individuele contacten als om groepstrainingen.