Argonaut

Argonaut is een landelijk reïntegratiebedrijf met zo'n 800 medewerkers verspreid over 26 vestigingen in Nederland. Argonaut is onderdeel van Achmea. De dienstverlening is gericht op het voorkomen en oplossen van problemen bij het functioneren van mensen in werk en woon/leefsituaties. Argonaut heeft een jarenlange ervaring met verzuim- en reïntegratievraagstukken in de publieke wereld en het bedrijfsleven.

 

Onze dienstverlening

Wij zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van onze opdrachtgevers bij de uitvoering van wetten en regelingen op het gebied van inkomen, arbeid, inburgering, welzijn en maatschappelijke participatie. Het gaat hierbij om:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Participatiewet (PW)
  • Gehandicaptenparkeerkaart
  • Leerlingenvervoer
  • Bijzondere bijstand
  • Kinderopvang
  • Wet Inburgering
  • WSNP
  • Advies Woningurgentie
  • Wilsbekwaamheid onderzoek

Dit aanbod is zowel voor mensen met autisme als voor mensen met hersenletsel.

Bekijk dit aanbod in Watvindik voor mensen met Autisme

Bekijk dit aanbod in Watvindik voor mensen met hersenletsel