Autisme Steunpunt Onderwijs Amsterdam Diemen

Het Autisme Steunpunt Amsterdam Diemen heeft als taak om mensen die bij het onderwijs aan deze leerlingen betrokken zijn, zoveel mogelijk te ondersteunen door middel van:

  • consultaties bij crisis- en probleemsituaties
  • voorlichting over autisme en onderwijs aan leerkrachten, ouders en hulpverleners
  • deskundigheidsbevordering door middel van scholing en presentaties/workshops
  • een aanspreekpunt voor ouders en hulpverleners
  • participeren in regionale netwerken

Het Autisme Steunpunt Amsterdam Diemen beperkt zich tot autisme en biedt geen ondersteuning bij andere stoornissen, tenzij die als comorbiditeit aangegeven zijn. Comorbiditeit is het hebben van twee of meer stoornissen of aandoeningen tegelijkertijd.