Autisme Steunpunt Onderwijs Noordelijk Zuid Holland

Passend onderwijs biedt voor alle leerlingen een zo passend mogelijke onderwijsplek. Een onderwijsplek waarin de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen vanuit hun mogelijkheden en beperkingen. Binnen Passend Onderwijs blijft het Steunpunt Autisme actief. Expertise blijft nodig om voor de leerlingen met autisme*, onderwijs met een op maat gemaakte oplossing te vinden.

In de regio Noordelijk Zuid Holland is Stichting Responz de stuwende kracht die het Steunpunt Autisme haar plaats biedt binnen Passend Onderwijs. Verschillende samenwerkingsverbanden hebben contracten met het Steunpunt afgesloten waardoor Stichting Responz het Steunpunt kan financieren.

Alle scholen in de regio kunnen gebruik maken van de diensten en producten die het Steunpunt Autisme in haar pakket heeft. Ook ouders en organisaties zoals de GGZ kunnen van de diensten en producten gebruik maken. 

Alle informatie die voor u van belang zijn, kunt u vinden op onze website: achtergrondinformatie, onze diensten en producten, sociale kaart met contactgegevens van relevante instanties, downloads en natuurlijk informatie over onze vestigingen.

Wilt u weten of uw samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt Autisme kunt u de actuele stand vinden bij contact.