Autisme Steunpunt De Zonnehoek

Het Autisme Steunpunt biedt ondersteuning aan reguliere basisscholen, SBO-scholen, reguliere scholen voor Voortgezet Onderwijs, het MBO en aan WEC-scholen.

Het verzorgingsgebied van het Autisme Steunpunt De Zonnehoek is Apeldoorn e.o.

Het Autisme Steunpunt De Zonnehoek valt onder de expertise afdeling van De Zonnehoek. De Zonnehoek is een christelijke school voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor zeer moeilijk lerende kinderen en een steunpuntschool voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS).