Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant

Autisme steunpunt Zuidoost-Brabant

We ondersteunen scholen bij het geven van goed onderwijs en goede begeleiding aan kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis: regulier en speciaal van peutertjes tot HBO.
Via telefoon, nieuwsbrief, website met contactformulier en downloads/kennisbank, consultatie, begeleiding, coaching, intervisie, voorlichting en professionalisering door cursussen en studiedagen.
Lees alles op www.autismesteunpunt.nl