Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief

Boek van Martine Delfos, psychologe, waarin zij autisme bekijkt vanuit een ontwikkelingsperspectief.

Volgens de theorie van het socioschema van Martine Delfos is autisme een vertraagde ontwikkeling op specifieke gebieden (vooral sociaal) en een versnelde ontwikkeling op andere gebieden (vooral cognitief). Het gevolg is een reeks uiteenlopende 'mentale leeftijden' binnen één persoon: de MAS1P, Mental Age Spectrum within 1 Person.

Deze visie biedt een geheel ander perspectief voor diagnose, behandeling en vooral ook opvoeding. Dit boek laat zien wat dit betekent voor het gedrag van mensen met autisme, de interpretatie daarvan en de manier waarop mensen met autisme opgevoed of behandeld zouden kunnen worden. 

ISBN: 978 90 8850 422 8
NUR: 770

Gerelateerd aanbod