Autlook

Ambulante begeleiding

De begeleiding aan mensen met autisme kent diverse vormen en wordt altijd individueel en op maat vormgegeven. Denk bijvoorbeeld aan levensloopbegeleiding; begeleiding bij studie rondom plannen en organiseren; in werk bij het vinden en behouden van een betaalde baan; in de woonsituatie bij het organiseren en ordenen van een (zelfstandig) huishouden. De begeleiding is altijd gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid, bewustwording, het stimuleren zelf keuzes te maken en oplossingen te bedenken.

Bijdrage aan participatie

Uitgangspunt zijn de mogelijkheden van iemand met autisme en het in beeld brengen van de randvoorwaarden die iemand nodig heeft om goed te kunnen participeren.

Specialisme

Medewerkers van Autlook zijn geschoold op het gebied van autisme en hebben ruime ervaring in de begeleiding van mensen met autisme. Medewerkers zijn geregistreerd in het branche onafhankelijk netwerk van in autisme gespecialiseerde professionals: het Kwaliteitsregister Autisme Specialisme (zie www.autismespecialisme.nl) Bij Autlook is een GZ-psycholoog met zeer ruime ervaring met autisme in dienst.