BOTS Begeleiding

BOTS biedt thuisbegeleiding aan jeugdigen en volwassenen met een ASS (Autisme Spectrum Stoornis), ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en jeugdigen met een angststoornis met schoolweigering in de regio’s Rijk van Nijmegen, Land van Cuijk, Arnhem en Noord-Limburg.Belangrijke uitgangspunten voor de begeleiding van onze jeugdige en volwassen cliënten zijn:

  • De vraag staat centraal. 
  • De begeleiding vindt plaats in de eigen omgeving. 
  • Uiteindelijke doelen zijn gericht op het bereiken van een zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in onze samenleving.

Gerelateerd aanbod