Coaching en Begeleiding bij ASS

Als autisme coach ben ik sterk in autistisch denken. Door mijn kennis van autisme en mijn grote inlevingsvermogen in het autistisch denken kan ik inzicht krijgen in het waarom van het andere gedrag en de ongewone reacties van iemand met autisme. Ik kan mensen met ASS beter begrijpen en begeleiden door verder te kijken dan hun gedrag en te vertrekken van hun specifieke wijze van denken en informatieverwerking.

De hele omgeving van iemand met ASS heeft baat bij een coaching traject. Waarom? De persoon met ASS leert beter om te gaan met zijn eigen autisme wat hemzelf erg helpt. En doordat hijzelf beter met zijn autisme om kan gaan ontstaat er ook meer rust en ontspanning voor de omgeving.

Autisme Spiegel heeft als doelgroep volwassenen en kinderen met autisme en ik kan coaching en begeleiding geven met de hulpvragen in relatie tot autisme.

Over coaching en begeleiding
Ook voor mensen in de omgeving van de persoon met autisme kan Autisme Spiegel hulp bieden door het geven van adviezen en uitleg over wat autisme in de praktijk betekent voor de persoon met autisme en zijn of haar omgeving.

Meer informatie kunt u lezen op mijn website.

Deel dit aanbod