Consultatie autisme en onderwijs

Doel

Zoeken naar perspectief in de situatie voor de leerling of student en de school; adviezen geven bij een vraag over een leerling of student. Je krijgt tips en adviezen die op maat zijn, passend bij de situatie en praktijkgericht.

Inhoud

Op afspraak vindt er een schoolbezoek plaats. Een medewerker doet een observatie, doet dossieronderzoek en spreekt, indien wenselijk, de leerling. Aansluitend is er een gesprek met de school, de ouders en eventueel de leerling. Hierin wordt de observatie besproken, wordt er aanvullende informatie gegeven en bespreken we samen de voorgestelde adviezen. De school ontvangt een verslag van de consultatie. Met de school wordt besproken of er ondersteuning nodig is bij het uitvoeren van de adviezen. Het Steunpunt en de school kunnen daar afspraken over maken.

Doelgroep

Leerlingen en studenten met autisme, of een sterk vermoeden hiervan, in alle vormen van regulier en speciaal onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen.

Tijd

Eén dagdeel

Meer informatie

Kijk hier voor alle informatie en om aan te vragen: www.autismesteunpunt.nl/wat-we-doen/consultatie