Contactgericht Spelen en Leren (CSL)

Opvoedmethode die ouders van kinderen met autisme ondersteunt. Het doel is om de ontwikkeling te stimuleren vanuit een basis van contact, afstemming, een open houding en zonder druk. Ouders hebben de regie.

Gerelateerd aanbod

Gerelateerd aanbod