Documentaire Uit Coma - Paul Witteman

Paul Witteman onderzocht ontwikkelingen in ons begrip van wat coma is. Elk jaar raken tussen de 1000 en 3000 mensen in coma, waar velen van hen niet meer uit komen. Volgens de wereldvermaarde neuroloog Steven Laureys wordt er in een derde van de diagnoses ten onrechte van uitgegaan dat de patiënt vegetatief is.

Deze documantaire is te zien op de website van NPO

www.npostart.nl/uit-coma/POMS_S_BV_13081964

Begin Jaren ’80 publiceerde Paul Witteman een boek over de zaak Stinissen. Ineke Stinissen lag op dat moment al 16 jaar in coma en het grootste deel van die tijd streed haar man om euthanasie mogelijk te maken. Uiteindelijk bepaalde de rechter op basis van die zaak dat sondevoeding een medische handeling is en dat een arts dus gemachtigd was die stop te zetten. Waarna Ineke Stinissen kon overlijden.

In het televisie-tweeluik 'Uit coma' onderzoekt Paul Witteman wat er sindsdien is veranderd aan ons begrip van wat coma is –en in het verlengde daarvan wat bewustzijn is. En wat we hebben geleerd over hoe we mensen eruit kunnen halen. Hij spreekt onder meer met professor Steven Laureys, die heeft ontdekt waar bewustzijn in ons hoofd zit (we hebben niet één, maar twee bewustzijnsnetwerken) en bekijkt hoe er bij comapatiënten wordt geprobeerd om die netwerken met elektriciteit en magnetisme weer op gang te brengen.

Daarnaast onderzoekt hij in Tilburg (Libra Revalidatie & Audiologie, locatie Leijpark) hoe ze er met het zogenaamde VIN-programma in slagen om zo’n
twee-derde van de comapatiënten die daar worden binnengebracht weer te doen ontwaken.

Verder vertellen mensen die in coma hebben gelegen hem over de herinneringen die zij aan die tijd in coma hebben en hoe het voor hen is om er weer uit te ontwaken.