Hersenletselteam Zeeland is een onderdeel van Zeeuwse Zorgschakels

Hersenletselteam Zeeland

Vragen over hersenletsel kun je stellen bij de coordinatoren van Hersenletsel Zeeland van Zeeuwse Zorgschakels. Of je zelf letsel hebt, een naaste bent of als professional werkt met mensen met hersenletsel. Complexe vragen worden voorgelegd aan een gespecialiseerd Hersenletselteam dat bestaat NAH professionals uit diverse Zeeuwse organisaties: een neuroloog, een neuropsycholoog, verpleeghuisarts, psychiater, orthopedagoog, een maatschappelijk werkende en een coordinator van het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise zie www.cce.nl). Zij brengen een advies uit en verwijzen door. Het advies is gratis.

Afhankelijk van de ingebrachte casuistiek worden externe deskundigen uitgenodigd voor de vergadering.

Het Hersenletselteam bespreekt casuistiek die ingediend wordt bij de coordinatoren van Hersenletsel Zeeland. Casuistiek kan worden aangemeld bij de coordinator van het Hersenletselteam door zowel professionals als mensen met NAH en hun naasten. De casuistiek wordt besproken, evt. in aanwezigheid van de vraagsteller en er wordt een advies geformuleerd. Het Hersenletselteam neemt zelf geen mensen in behandeling maar heeft een goed overzicht over de onderzoek- en behandelingsmogelijkheden en verwijst zo nodig door.

Bijdrage aan participatie

Samenwerking met Breinkracht

Specialisme

Onafhankelijk advies en informatie voor mensen met hersenletsel, hun naasten én professionals. Hersenletsel Zeeland beschikt over coördinatoren met veel kennis over hersenletsel, de gevolgen en zij kennen de sociale kaart van Zeeland. Daarnaast zijn zij kartrekkers van diverse projecten om de samenwerking tussen zorg- en welzijnsaanbieders te verbeteren. Voor zowel volwassenen als kinderen met hersenletsel.

Gerelateerd aanbod