Hersenz

Hersenz is een behandeling voor mensen met een hersenletsel in de chronische fase. De behandeling richt zich op de belangrijkste gebieden waarop mensen met een hersenletsel problemen ervaren:

- cognitie
- emoties en gedrag
- vermoeidheid
- motoriek
- communicatie
- leefomgeving: familie en vrienden

Deze probleemgebieden zijn de bouwstenen van Hersenz. De behandeling is gericht op het omgaan met de beperkingen, het verwerken van veranderingen en verlies, en het vinden van een nieuwe balans op diverse levensgebieden. Door de combinatie van behandeling in een groep en behandeling thuis wordt het geleerde daadwerkelijk geintegreerd in het dagelijks handelen. De combinatie van cognitieve modules en een bewegingsprogramma versterkt het effect. Hersenz richt zich ook op de naasten, onder meer via behandeling thuis.

Hersenz is een samenwerking van dertien zorgorganisaties in Nederland. De behandeling wordt gegeven op meer dan vijftig behandellocaties. Op de website van Hersenz kunt u kijken welke locatie voor u goed te bereiken is. 

De website van Hersenz biedt ook veel informatie en achtergrond over oorzaken en gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel.

Bijdrage aan participatie

Uit een pilotstudie van Maastricht University blijkt dat cliënten na Hersenz tevredener zijn over hun participatie, fysiek zelfstandiger zijn en minder zorgvragen hebben. Ook naasten ervaren minder zorglast.

Specialisme

De professionals van Hersenz zijn gespecialiseerd in niet-aangeboren hersenletsel. Regelmatig worden onze behandelaren geschoold.

Publicaties

Zie voor meer informatie de website van Hersenz http://www.hersenz.nl/behandeling-hersenz/resultaten en het onderzoeksrapport van Maastricht University http://www.hersenz.nl/sites/all/files/pdf/rapport_onderzoek_maastricht_u...