Hersenz

Een beroerte, ongeluk, hartstilstand of hersenaandoening kan leiden tot blijvend hersenletsel. Bent u als gevolg daarvan vaak moe, vergeetachtig, snel boos of kunt u zich niet goed meer concentreren?

Met de behandeling van Hersenz leren u en uw naasten om te gaan met de ingrijpende veranderingen in uw leven. U leert uw energie goed te verdelen en handig om te gaan met bijvoorbeeld vergeetachtigheid, concentratieverlies of moeite met organiseren. Ook werken we aan uw fysieke conditie, zodat u weer vertrouwd raakt met uw lichaam.

Hersenz is een samenwerking van twaalf zorgorganisaties in Nederland. De behandeling wordt gegeven op meer dan vijftig behandellocaties. Op de website van Hersenz kunt u kijken welke locatie voor u goed te bereiken is. 

De website van Hersenz biedt ook veel informatie en achtergrond over oorzaken en gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel.

Hersenz heeft de Herman Wijffels Innovatieprijs 2016 gewonnen in de categorie Zorg en Vitale Gemeenschappen

Bijdrage aan participatie

Uit een pilotstudie van Maastricht University blijkt dat cliënten na Hersenz tevredener zijn over hun participatie, fysiek zelfstandiger zijn en minder zorgvragen hebben. Ook naasten ervaren minder zorglast.

Specialisme

De professionals van Hersenz zijn gespecialiseerd in niet-aangeboren hersenletsel. Regelmatig worden onze behandelaren geschoold.

Publicaties

Zie voor meer informatie de website van Hersenz http://www.hersenz.nl/behandeling-hersenz/resultaten en het onderzoeksrapport van Maastricht University http://www.hersenz.nl/sites/all/files/pdf/rapport_onderzoek_maastricht_u...