Juniorcare logo

JuniorCare Groepscoaching

Mensen leven in groepen, in het gezin, op school, op het werk, bij de club. Voor veel van onze kinderen en jongeren levert het meedoen in deze groepen vaak grote problemen op. De coaching in groepsverband geeft de kinderen en jongeren in een veilige situatie en onder deskundige begeleiding de mogelijkheden om op een adequate manier specifieke vaardigheden te oefenen. De groepsactiviteiten zijn verschillend van karakter en frequentie, vanwege het onderwerp of thema, de hulpvraag, interesse en leeftijd waar ze voor georganiseerd worden. Groepsbegeleiding is van grote meerwaarde voor het aangaan en onderhouden van sociale contacten en het vergroten van de zelfredzaamheid. Een speciaal ontwikkelde methodiek, ‘Sociaal gedrag elke dag’ ligt ten grondslag aan de groepscoaching. Aan de hand van een aantal thema’s wordt gewerkt aan sociale spelregels, omgangsvormen en oorzaak-gevolg relaties van gedrag.

Deel dit aanbod