Kindzorg Marion in Nijeveen

Kindzorg Marion

Wij helpen onze cliënten door levensloopbegeleiding bij het opruimen van drempels die hun ontwikkeling in de weg staan. Wij zijn van vele markten thuis en hebben een groot zakelijk netwerk. Wij bieden trainingen faalangstreductie, sociale vaardigheden, leren leren, studievaardigheden, bijlessen in taal, rekenen, exacte vakken en de moderne talen tot VWO niveau. Ook begeleiden wij onze "kinderen" in het basisonderwijs, passend onderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO, stage, werk en wonen.