De kracht van autisme - Vera Helleman

De kracht van autisme is een boek dat een nieuwe en positieve visie geeft over autisme. De auteur ziet autisme niet als stoornis, maar als een constitutie die zich als stoornis kan ontwikkelen, maar zich evengoed als kracht kan ontplooien. Er is veel herkenning en dankbaarheid getoond voor deze visie in de autisme gemeenschap. In dit boek verdeelt zij de typische gedragskenmerken van autisme onder in de drie fundamentele pijlers van voelen, zijn en denken:

  • hyper sensitiviteit
  • het ontbreken van ik-referentie
  • natuurwetmatig denken

Auteur: Vera Helleman
September 2020