Leerlingen met autisme in de overgang naar het voortgezet onderwijs

Dit boek + cd-rom is bedoeld voor docenten, mentoren en zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs die in hun praktijk te maken krijgen met een leerling met autisme. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt verduidelijkt wat autisme is en welke consequenties autisme heeft voor het volgen van onderwijs.
Auteurs:  Yvonne Leenders en Anne-Marieke van Loon, Landelijk Netwerk Autisme.

Te downloaden op www.steunpunt-autisme.nl