Lesbrief Niet-aangeboren Hersenletsel

In deze lesbrief staat alle benodigde basisinformatie over niet-aangeboren hersenletsel. Door de deskundigheid van professionals over hersenletsel te bevorderen kan de kwaliteit van zorg voor mensen met hersenletsel en hun naasten verbeteren.
U kunt de lesbrief als pdf downloaden.

Publicaties

U kunt de lesbrief op deze website downloaden in pdf: https://goo.gl/rOcMnO