De Levensloopcoach, passend onderwijs en autisme op havo-vwo

De levensloopcoach

zorgaanbieder vanuit een levensbrede aanpak, ik werk voornamelijk vanuit een indicatie WMO en of jeugdhulp, zorgregiomiddenIjsseloostveluwe (Apeldoorn, Zutphen, Brummen, Voorst, Hattem, Epe, Heerde, Lochem)

Eexpertise autisme en hoog IQ, hulp thuis-school-werk
passend onderwijs en autisme
Inzoomen op je kwaliteiten en dat wat je moeilijk vindt, zo klein mogelijk maken!

Specialisme

Inmiddels veel expertise met autisme en hoog IQ, begeleiding binnen regulier onderwijs en binnen het bedrijfsleven. Thuiszitters Groep school ondersteuning Ervaringsdeskundige autisme Post HBO autisme coach

Publicaties

Analyse gemaakt in verband met: jongeren met autisme op havo/vwo niveau lopen risico op schooluitval binnen het regulier onderwijs.