Online Autisme Themaspreekuur - Fortior & PAS

Eén van de leden van PAS (Personen uit het Autisme Spectrum) heeft het initiatief genomen om online Autisme Spreekuren te starten. Dit omdat zij met sommige vragen niet terecht kon bij haar professionele therapie-  en hulpverleners.

Het idee is om vragen van mede-autisten te inventariseren en die voor te leggen aan een deskundige die online op de problematiek ingaat.
Het doel van de Autisme Themaspreekuren is zorgen dat autisten, met een beetje hulp als dat nodig is, hun eigen plek kunnen innemen en daar zoveel mogelijk uit kunnen halen. En soms helpt het daarbij al enorm om een vraag te kunnen stellen aan een professional met ervaring met autisme.

Alleen mensen met een diagnose ASS of mensen met een vermoeden van ASS kunnen meedoen. Meedoen kan anoniem, met of zonder beeld, alles kan. Je hebt wel een goede computer nodig met goed werkend internet. Aanmelden is verplicht, er kunnen 100 mensen per spreekuur deelnemen. 
Het gaat om live video-sessies. Deze kun je achteraf nog 7 dagen bekijken.

De Thema Spreekuren worden georganiseerd en gefaciliteerd door Fortior. Thema's waarmee gestart wordt: Autisme en emoties, Overprikkeling voorkomen en Autisme en het Lichaam.