Oplossingsgericht aan de slag! Met kinderen en jongeren - Corry Wolters

Oplossingsgericht aan de slag! Met kinderen en jongeren

Dit boek is geschreven voor iedereen die met kinderen en jongeren in gesprek wil gaan over lastige situaties. Situaties die soms voor het kind zelf lastig zijn, soms voor de omgeving en soms voor allebei.
In onze ijver om te helpen kiezen we vaak de rol van de ‘deskundige’: we dragen oplossingen aan, we geven tips, we vertellen hoe het kind of de jongere zich voortaan moet gedragen, we leggen uit waarom het zo niet langer kan. Helaas gaan we hiermee voorbij aan het eigen vermogen, de eigen ideeën over de situatie en mogelijke oplossingen van het kind of de jongere zelf.

De basis voor dit boek ligt in de methode Kids' Skills. Centraal hierin staat één belangrijk idee: praktisch alle problemen kunnen worden opvat als vaardigheden die nog (verder) ontwikkeld moeten worden, waarbij wordt uitgegaan van het perspectief van het kind of de jongere.
Ook interessant voor ouders met kinderen met ASS.

Auteur: Corry Wolters