Scholengemeenschap de Brouwerij -Steunpunt Autisme Onderwijs Arnhem

Scholengemeenschap De Brouwerij is een zogenaamde cluster 4-school. We leveren onderwijs aan ruim 400 leerlingen van 4 tot 21 jaar. De missie van De Brouwerij luidt:
‘We verzorgen kwalitatief toonaangevend en innovatief speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en arbeidsmarkttoeleiding voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen. We realiseren succesvolle integratie van onderwijs, behandeling, kennis en werk. Op die manier willen we onze leerlingen de best denkbare toekomst bieden, in een optimale samenwerking met ouder(s)/verzorger(s) en onze partners.’

Wij hebben 2 locaties en verzorgen ook ambulante begeleiding. Kijk op de website voor meer informatie.