Steunpunt Autisme Onderwijs Verschoorschool-Oost Nederland

“Wij zijn méér dan een school”.

In één regel betekent het de volgende ambitie: wij bieden kinderen met complexe vragen op het gebied van gedrag en leren een toekomst.

Binnen een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig weten, kunnen kinderen zich ontwikkelen op de manier die aansluit bij hún individuele mogelijkheden. Hierbij houden wij rekening met beperkingen. Meer nog zetten we in op het gebruiken en ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen.

Vergaande samenwerking met gespecialiseerde partners die aan onze missie kunnen bijdragen is voor ons vanzelfsprekend en maakt ons méér dan en school.

Steunpunt Autisme

Binnen de Verschoorschool is een Steunpunt Autisme gevestigd. Dit steunpunt is bedoeld om kennis over autisme te ontwikkelen en te verspreiden op scholen in de regio. De belangrijkste taak van een Steunpunt Autisme is het geven van scholing aan onderwijsgevend personeel. Deze cursussen, workshops en  losse modules stemmen onze steunpuntdeskundigen helemaal af op de doelgroep. Of dat nu peuters, kleuters, leerlingen van het basis-, voortgezet- of middelbaar beroepsonderwijs zijn.

Nieuw in het aanbod is de ABC-workshop, het Autisme Belevings Circuit. Een unieke rondleiding door de wereld van autisme,
ontwikkeld door de experts van Autisme Centraal in België. Via dertien verschillende opdrachten ervaar je aan den lijve de chaos, overprikkeling en onzekerheid die een kind met autisme elke dag meemaakt.

Het Steunpunt Autisme kan daarnaast ook een consultatie bieden bij het kind op school. Zo’n consultatie is gratis. Een medewerker van het steunpunt en de school gaan dan samen met de ouders kijken welke gedragskenmerken van het kind leiden tot problemen op school en vooral welke oplossingen er te bedenken zijn. Denk bijvoorbeeld aan Video Interactie Begeleiding of aan TEACHH.

Verder behoort ook een voorlichting over autisme op een ouderavond tot de mogelijkheden. Uiteraard afgestemd op uw wensen en behoeften. Maatwerk dus!