Studiedagen begeleiding van leerlingen met autisme

Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant verzorgt voor BalansAcademy een 4 studiedagen over het begeleiden leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS). Tijdens de studiedagen wordt het uitvoeren van Passend Onderwijs voor leerlingen met ASS concreet gemaakt. Er is voldoende ruimte om je eigen ervaringen en vragen in te brengen. Deze dagen worden in De Bilt gegeven

1 - Autisme en gesprekstechnieken
www.autismesteunpunt.nl/wat-we-doen/autisme-en-gesprekstechnieken

2 - Leerlingen met ASS in de overgang van PO naar VO
www.autismesteunpunt.nl/wat-we-doen/leerlingen-met-ass-de-overgang-van-p...

3 - Leerlingen met ASS in het primair onderwijs
www.autismesteunpunt.nl/wat-we-doen/leerlingen-met-ass-het-primair-onder...

4 - Leerlingen met ASS in het voortgezet onderwijs
www.autismesteunpunt.nl/wat-we-doen/leerlingen-met-ass-het-voortgezet-on...

Let op:
In de regio Zuidoost-Brabant kun je je ook rechtstreeks bij het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant inschrijven voor een studiedag in Eindhoven.
Wij kunnen de studiedagen ook op je eigen school of in je organisatie aanbieden. Neem hierover contact op via de mogelijkheden op onze site: http://www.autismesteunpunt.nl/digitaal-loket

Doelgroep
Leerkrachten, mentoren, intern begeleiders en leerlingbegeleiders met basiskennis over en ervaring met leerlingen met ASS. De groepen zullen bestaan uit maximaal 16 personen zodat er goede interactie mogelijk is.