werkenmethersenletsel.nl

Deze website gaat over werken met hersenletsel. Je vindt hier informatie over werken met hersenletsel, re-integratie, jobcoaching, rechten en plichten en andere relevante tips en informatie.

De website is bedoeld als wegwijzer voor werkzoekenden en werknemers met hersenletsel, werkgevers en alle overige professionals (zoals bedrijfsartsen, re-integratiebegeleiders, arbeidsdeskundigen & -coaches).

Gerelateerd aanbod