zipp-it

zipp-it

Een mogelijkheid om eenhandig een rits van een jas dicht te maken. 

uitleg werking zipp-it, een middel om een rits dicht te maken met één hand

Bijdrage aan participatie

Het is een heel klein beetje eigen regie wat je weer terug pakt als je eigen rits kan dichtmaken.

Specialisme

Eigen regie zo veel mogelijk aan een lotgenoot teruggeven

Publicaties

ervaringsdeskundigheid, lezingen hoe om te gaan met het beruchte begrip 'acceptatie', advies in hulpmiddelen 

Gerelateerd aanbod