Zorg voor mensen met ernstig NAH na coma

EENnacoma is een samenwerkingsverband van instellingen die zorg leveren aan patiënten met ernstig NAH, de onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc en Vilans. U kunt als naaste van een patient een consult aanvragen.